Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:


Bukal elektronika d.o.o., N. Pavića 4, 40000 Čakovec

ili na:

e-poštu: zarko@bukal.hr odnosno telefax broj: 040 363-396

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.